Είδη σημαιοστολισμού

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ήδη παραλάβει εποπτικό υλικό για την 28η Οκτωβρίου καθώς και σημαίες αναρτήσεως και σημαίες παρελάσεως. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο:  https://www.papadatosagrinio.gr/eidh_shmaiostolismou/